Eesti keele kursused täiskasvanutele

Integratsiooni Sihtasutus pakub eesti keele kursusi täiskasvanutele (alates 18. eluaastast) A1, A2, B1, B2 ja C1 tasemel. Keeleõppevõimalusi on mitmeid, neist kõige traditsioonilisemad on keelekursused.

KURSUSTEST
 • Eesti keele kursus arendab kõiki osaoskusi (kirjutamine, lugemine, kuulamine, rääkimine).
 • Kursus on üles ehitatud vastavalt Euroopa keeleõppe raamdokumendi tasemete kirjeldustele A1, A2, B1 ja B2 ja C1 keeletasemel
 • Õppetöö toimub eesti keeles sõltumata õppija emakeelest.
 • Kursus arendab nii suulist kui ka kirjalikku väljendusoskust. Osaleja omandab kursuse käigus lisaks üldkeelele (suhtluskeel ning töö- ja ametialaga seotud teemad) ka tavaelus toimimiseks vajaliku erialase sõnavara (nt tööalane keeleoskus või teenindusega seotud valdkondades).
 • Sõltuvalt keeleoskuse tasemest, oskab koolituse läbinu suhelda eesti keele alg-, kesk- või kõrgtasemel.
 • Keelekursuste korraldamisel lähtume täiskasvanutele eesti keele õpetamise heast tavast.
   
AVALIK VEEBIPÕHINE REGISTREERIMINE KEELEKURSUSTELE
 • Tasuta eesti keele kursustele A1, A2, B1, B2 ja C1 tasemel saab registreeruda kaks korda aastas (jaanuaris ja augustis) Integratsooni Sihtasutuse kodulehel. Registreerimise täpsemast kuupäevast anname eelnevalt teada nii meie kodulehe kui ka meedia kaudu.
 • Alates 16.06.2022 on avatud registreerumine tasuta A2-C1 taseme eesti keele kursustele Integratsiooni Sihtasutuse iseteeninduse klientidele SIIN. 
 • Kursustele saavad registreeruda täiskasvanud alates 18. eluaastast, kellel on olemas Eesti isikukood ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-ID abil. Tutvu registreerimise reeglitega SIIN.
 • Enne kursustele registreerimist soovitame eelnevalt läbida KEELETASEME TEST.
   
ÕPPIMA ASUMINE NÕUSTAMISE KAUDU

Parimat keeleõppe vormi aitab valida nõustaja. Nõustajad analüüsivad iga inimese keeleõppe vajadusi ja olemasolevaid kogemusi ning pakuvad just temale sobiva lahenduse keeleõppeks. Nõustamise tulemusena suunatakse inimene sobiva koolitusepakkuja juurde või registreeritakse Integratsiooni Sihtasutuse eesti keele majade kursustele. Nõustamisele registreerimiseks palume võtta ühendust e-posti teel info@integratsiooniinfo.ee või tasuta telefonil 800 9999. Nõustamine on tasuta.

Eesti keele õpet rahastab Kultuuriministeerium ning perioodil 2014 - 2020 ESF projekt „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“.