Integratsiooni Sihtasutuse 2022. a konkursiplaan (sh hankeplaan)

Kinnitatud Integratsiooni Sihtasutuse juhataja 04.02.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/5-1 ning muudetud 18.03.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/21-1, 28.03.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/24-1, 07.04.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/28-1, 01.06.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/48-1, 11.07.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/65-1, 21.07.2022  käskkirjaga nr 1.1-3/2022/66-1 ja 19.09.2022 käskkirjaga nr 1.1-3/2022/78-1.

 

 

NR KONKURSI NIMETUS KONKURSI TÜÜP VASTUTAV ISIK SÕLMITAVATE LEPINGUTE EELDATAV KOGUMAKSUMUS(KM-ta) RAHASTAJA KONKURSI VÄLJAKUULUTAMISE AEG
1 Tagasipöördumistoetuse maksmine Taotlusvoor Kaire Cocker 100,000.00 KUM jaanuar 
2 Väliseesti kultuuriseltside toetus Taotlusvoor Kaire Cocker 40,000.00 KUM jaanuar 
3 Lõimumist edendavad kultuuri- ja sporditegevused Taotlusvoor Ave Härsing 89,577.00 KUM jaanuar 
4 Rahvusvähemuste kultuuriühingute toetamine Taotlusvoor Ave Härsing 75,500.00 KUM jaanuar 
5 Pereõppe partnerorganisatsioonide tegevustoetus Taotlusvoor Jana Tondi 100,000.00 KUM jaanuar 
6 Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 167,250.00 ESF/KUM jaanuar 
7 Väliseesti noorte keelelaager Sotsiaalteenused RHS § 126 Kaire Cocker 63,000.00 HTM/KUM veebruar
8 Eesti keele iseseisva õppe nõustamine keelekohvikutes Sotsiaalteenused RHS § 126 Kätlin Kõverik 48,300.00 ESF/KUM veebruar
9 Eesti keele A1-tasemel õpe ajutise kaitse saajatele  Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 3,750,000.00  KUM märts
10 Eesti keele kursused Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 254,310,00 ESF/KUM märts
11 Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuurisündmused I voor Taotlusvoor Ave Härsing 200,000.00 RahMin märts
12 Konkurss lõimumisvaldkonna 2021. aasta meedia- ja arenduspreemiatale Preemiad Ave Härsing 4,000.00 KUM aprill
13

Rahvusvahelise lõimumisalase konverentsi korraldusteenuse tellimine

Sotsiaalteenused RHS § 126 Anastassia Tuuder 66,000.00 KUM aprill
14 Eesti Vabariigi põhiseaduse- ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitus vähelõimunud täiskasvanud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 30,000.00 SIM aprill
15 Eesti keele kursused täiskasvanutele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 250,000.00 KUM aprill
16 Väliseesti noorte keelelaager Sotsiaalteenused RHS § 126 Kaire Cocker 32,200.00 HTM/KUM/VM aprill
17 Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele  Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 59,100.00 ESF/KUM juuni
18 Reisiteenuste ostmine Avatud hankemenetlus RHS § 51 Kati Ambo-Vaher 250,000.00 ESF/KUM juuni
19 Integratsiooni Sihtasutuse klientide ja teenuste haldamise süsteemi arendamine Avatud hankemenetlus RHS § 51 Kätlin Kõverik 58,000.00 KUM/SIM juuli
20 Eesti keele A1-tasemel õpe ajutise kaitse saajatele II Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 325 000,00 KUM juuli
21 Eesti keele kursused ja kultuuriõpe Lüganuse ja Lääne-Harju valdades  Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 200 000,00 KUM juuli
22 Eesti kultuuriruumi tutvustamine Eestis elavatele vähelõimunud püsielanikele ja uussisserändajatele Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 59 100,00 ESF/KUM juuli
23 Eesti väliskogukondadele suunatud omaalgatuslike projektide taotlusvoor 2022 Taotlusvoor Kaire Cocker 55 000,00 VM august
24 Eesti keele koolitusteenuse tellimine Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 750 000,00 SIM september
25 Ida-Virumaa ettevõtlust edendavad spordi- ja kultuurisündmused II voor Taotlusvoor Ave Härsing 165 000,00 RahMin september
26 Eesti keele kursused ja kultuuriõpe Lüganusel ja selle ümberkaudsetes valdades Sotsiaalteenused RHS § 126 Jana Tondi 215 000,00 KUM september
27 Swedish Institute Academy for Young Professionals LääneBalkani mooduli stipendiumitele Stipendium Anastassia Tuuder 13 000,00 Rootsi Instituut september

 

KUM - Kultuuriministeerium
RahMin - Rahandusministeerium
SIM - Siseministeerium
HTM - Haridus- ja Teadusministeerium
VM - Välisministeerium
ESF/KUM - „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused"