Keeleõpe kolmandate riikide kodanikele

Integratsiooni Sihtasutus pakub tasuta eesti keele õpet kolmandate riikide kodanikele*, kes soovivad omandada B1 keeletaset ja arendada suhtlemisoskust.

* Kolmanda riigi kodanikud on määratlemata kodakondsusega Eesti elanikud ning välismaalased, kes on muu riigi kui Euroopa Liidu liikmesriigi, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigi või Šveitsi Konföderatsiooni kodanikud. Siia kuuluvad näiteks Aserbaidžaani, Austraalia, Brasiilia, Filipiinide, Gruusia, Hiina, Iisraeli, India, Jaapani, Kanada, Kasahstani, Moldova, Nepali, Suurbritannia, Tai, Türgi, Ukraina, Valgevene ja Venemaa kodanikud.

Kellele on kursused mõeldud?

 • Kursused on mõeldud nii nendele, kes soovivad alustada eesti keele õppimist A2-tasemelt B1-tasemele, kui ka nendele, kes juba oskavad eesti keelt B1-tasemel, kuid soovivad oma keeleoskust parandada.
 • Kursusel osalemise eeldus on A2-tasemel keeleoskus ning sellele tasemele vastavust kontrollitakse enne kursuse algust koolitaja poolt.

Kes saab kursustel osaleda?

Keelekursusel saavad osaleda kolmandate riikide kodanikud ja määratlemata kodakondsusega Eesti elanikud, kes:

 • on vähemalt 18 aastat vanad;
 • elavad Eestis seaduslikult;
 • on saamas õigust Eestis seaduslikult elada;
 • oskavad eesti keelt vähemalt A2-tasemel.

Kus ja millal kursused toimuvad?

 • Kursused algavad veebruaris 2022.
 • Harjumaal ja Ida-Virumaal toimuvad kursused kontaktõppena klassiruumis või veebikeskkonnas, teiste piirkondade elanikud saavad osaleda veebikursustel.

Kui kaua kursused kestavad?

 • Kursus kestab 8-9 kuud.
 • Kursuse pikkus on kokku 200 akadeemilist tundi, millest kontaktõpe moodustab 160 akadeemilist tundi ja 6 õppekäiku kestavad 40 akadeemilist tundi.

Millest õppetöö koosneb?

 • Kursuse käigus osaleb õppija tundides, täidab koduseid ülesandeid, õpib iseseisvalt ning osaleb Eesti kultuuri tutvustavates õppekäikudes, näiteks külastab muuseume, kino-, teatri- või kontsertetendusi, käib ekskurssioonidel erinevates Eesti paikades ja loodusmatkadel.
 • Keelt praktiseerib õppija nii iseseisvalt kui ka koos vabatahtlike eesti keele oskajatega, kes osalevad eesti keele tundides ja õppekäikudel.
 • Õppetöö toimub eesti keeles (vt Hea tava täiskasvanutele eesti keele õpetamisel).
 • Veebikursusel osalemiseks on õppijale tehnilistest vahenditest vajalikud mikrofoniga arvuti, nutitelefon või tahvelarvuti, kõrvaklapid ja veebikaamera.

Millega lõpeb kursus?

 • Kursus lõpeb keeleoskuse testiga. Kursuse edukale lõpetajale väljastatakse tunnistus kursuse läbimise kohta siis, kui ta on osalenud vähemalt 90% kursuse kogumahust (st vähemalt 144 akadeemilist tundi kontaktõpet ning 36 akadeemilist tundi õppekäike).
 • Eesti keele tasemeeksameid viib läbi Haridus- ja Noorteamet. Tasemeeksami sooritamise soovi korral peab kursuse lõpetaja selleks end iseseisvalt registreerima (vaata täpsemalt innove.ee lehel eksamite ja testide infot).

Kuidas saab registreeruda kursusel osalemiseks?

Kursustele registreerimine lõppes 21.12.2021.a. Küsimuste korral palume helistada tasuta infotelefonil 800 9999 (välisriigist helistades +372 6599025) või kirjutada e-posti aadressil info@integratsiooniinfo.ee.

Keeleõpe toimub projekti AMIF2020-8 „Eesti keele õpe kolmandate riikide kodanikele Eestis“ raames. Projekti kaasrahastavad Euroopa Liit Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi kaudu ning Siseministeerium.