Kodakondsuse taotlejale

Hea kodakondsuse taotleja!

Eesti kodakondsuse saamiseks on vajalik astuda 6 sammu. Sellel teekonna on abiks Integratsiooni Sihtasutus. Pakume nõustamist ja juhendamist teekonna planeerimisel ning dokumentide vormistamisel, tasuta keeleõpet ja ettevalmistuskursust seaduste tundmise eksamiks valmistumisel.

Liitu Kodanikulepingu programmiga ja õpi tasuta! Tere tulemast Eesti Vabariigi kodanike perre!

 

6 sammu Eesti Vabariigi kodanikuks saamiseks:

1. samm – asu Eestisse elama ja taotle elamisluba

2. samm – soorita eesti keele eksam

3. samm – soorita põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam

4. samm - vabasta end teise riigi kodakondsusest

5. samm – esita taotlus kodakondsuse saamiseks

6. samm – taotle endale Eesti kodaniku isikutunnistus

Juhiseid ja nõuandeid nende 6 sammu kohta leiad trükisest „6 sammuga Eesti kodanikuks“:

 

Integratsiooni Sihtasutuse tasuta koolitused:

Kodanikuleping: tasuta eesti keele õpe Eesti kodakondsuse taotlemiseks: integratsioon.ee/keeleope-eesti-kodakondsuse-taotlemiseks 

Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise tasuta koolitused: integratsioon.ee/pohiseaduse-ja-kodakondsuse-seaduse-tundmise-koolitused
 

Kasulikud viited:

Riigiportaal eesti.ee: eesti.ee/et/kodakondsus-ja-dokumendid/kodakondsus/eesti-kodakondsus

Elamisluba: www2.politsei.ee/et/teenused/elamisluba/

Keeletestimise keskkond TESTEST: web.meis.ee/testest/

Keeleeksam: harno.ee/eesti-keele-tasemeeksamid

Kodakondsuse eksam: harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokumendid/kodakondsuseksamid

Kodakondsuse taotlemine: politsei.ee/et/juhend/eesti-kodakondsus-taeiskasvanule

Kodakondsuse taotlemise ankeet: www2.politsei.ee/dotAsset/528141.pdf

Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) teeninduspunktid: www.politsei.ee/et/asukohad/teenindused

Kuidas saada Eesti kodanikuks? How to become an Estonian citizen? Как стать гражданином Эстонии?

 

Mida tähendab olla Eesti kodanik?

Mida see mulle annab või milleks see mind kohustab?

Kõige lihtsam on mõelda nii, et kodanikuks olemine on eelkõige Sinu võimalus kaasa rääkida ja otsustada, milliseks kujuneb elu Eestis. See on riik, kus on Sinu kodu.

Kodakondsus ei ole kohustus, vaid võimalus end Eestiga tihedamalt siduda ning anda oma panus riigi käekäiku. 

Kodakondsuseksam (RUS)

Suurem osa inimesi saab Eesti kodanikuks sünnijärgselt, see tähendab, et lapse sündimise hetkel on üks tema vanematest Eesti kodakondsuses. Kuid Eesti kodakondsust on võimalik taotleda ka juhul, kui sünnijärgselt ollakse mõne muu riigi kodakondsuses või omatakse määratlemata kodakondsusega elaniku staatust. Kodakondsuse saamist mitte sünnijärgselt nimetatakse naturaliseerumiseks.

Tere tulemast Eesti Vabariigi kodanike perre!