Kogemuskohtumised

 

Hea tagasipöörduja!

Tule uue hooaja esimesele tagasipöördujate kogemuskohtumisele!

Kohtumine toimub 13. oktoobril kell 17:30 - 19:30 (EET) Teamsi keskkonnas.

Üritusele palume registreeruda, et saaksime Sulle saata Teamsi lingi e-kirjaga vahetult enne kohtumist. 

Registreeru siin:

https://bit.ly/3ykWzuY

Kohtumisele oleme palunud külalisesinejana toreda tagasipöörduja Imre Treufeldi, kes jagab oma kogemusi tagasi Eestisse naasmisest, samuti saame omavahel tuttavaks, räägime oma lugusid ja jagame praktilist infot.

Tagasipöördujatele ja rahvuskaaslastele suunatud teenuste ja kogemuskohtumistega saad kursis olla Integratsiooni Sihtasutuse kodulehel:

https://www.integratsioon.ee/tagasipoordujale

 

Ootame kõiki rahvuskaaslaseid, kes elavad välisriigis ja tagasipöördujaid oma mõtteid jagama!

Integratsiooni Sihtasutus organiseerib kõikidele Eestis elamisest huvitatutele kohtumisi, et veel välisriigis elavad eestlased saaksid leida kontakte teistega ja kui soov on kodumaale naasta, siis aidata paremini kohaneda eluga Eestis.

Osalejatel on võimalik kokkusaamistel kuulata, kuidas teistel eestlastel läheb, kuidas tagasipöördujad on Eestis kohanemisel hakkama saanud, saada vajalikku infot ja tuge oma elu paremaks korraldamiseks ning jagada oma kogemusi.

Kohtumised toimuvad esialgu kuni juuni kuuni ja on kõigile tasuta, osalemiseks peab end vaid registreerima.

 

Lisainfo:

Kaire Cocker
rahvuskaaslaste nõustamisteenuse valdkonnajuht
kaire.cocker@integratsioon.ee
+372 5364 4172

 

 

 

RAHVUSKAASLASELE

Meie eesmärk on, et Eestisse naasvad inimesed kohanevad sujuvalt ühiskonnaga ja et välisriikides elavad rahvuskaaslased oleksid tihedalt seotud Eestiga.

Tagasipöördujale

Tagasipöördujale

 

Välisriigis elavatele eestlastele

Välisriigis elavatele eestlastele