Koolitused ja teave kohalikele omavalitsustele

 

 

Nõustamisteenused ja teenusepakkujate vaheline koostöö

Kohanemis- ja lõimumisteenuste vajadus kohalikul tasandil kasvab seoses rändega. Rändeliike on erinevaid ja sellest tulenevalt ka vajadusi on erinevaid. Paar aastat tagasi kaardistas riik kohanemis- ja lõimumisteenused ning sai kokku 96 rändetaustaga inimestele suunatud teenust. Kultuuriministeeriumi eestvedamisel valmis 2020. a. juhendmaterjal kohalikele omavalitsustele „Ülevaade lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenustest Eestis“.

Integratsiooni Sihtasutuse eestvedamisel valmis selle aasta alguseks kohanemis- ja lõimumisteenuste veebikeskkond LINDA, kus saab tutvuda erinevate riigi tugiteenustega ning leida lahendusi kohanemist ja lõimumist soodustavatele olukordadele. 2021. aastal korraldasime 13 maakonnas koolituspäevad, et tutvustada lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenuseid, veebipõhist lõimumisnõustaja tööriista kohanemis- ja lõimumisteekondade loomiseks ning ka teisi uuendusi ja koostöövõimalusi, mida riik on viimasel ajal arendanud.

Koolituste ettekanded leiate siit:

Valdkonna tutvustamine. Irene Käosaar
Kultuuriministeeriumi tervitussõnad. Piret Hartman
Lõimumis- ja kohanemisvaldkonna teenused: soovitused ja ettepanekud kohalikele omavalitsustele. Eda Silberg
Lõimumisnõustaja e-tööriist LINDA tutvustus. Tanel Mätlik
Integratsiooni Sihtasutuse nõustamisteenused ja -materjalid. Kätlin Kõverik ja Kaire Cocker

2022. a külastab Integratsiooni Sihtasutus taas kõiki maakondi rände-, kohanemis- ja lõimumisteemaliste teabepäevade raames. Teabepäevi korraldab seekord Johannes Mihkelsoni Keskus.

Tegevust rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi projektist nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“