Kultuuri- ja sporditegevused

Miski ei ühenda inimesi paremini kui kultuur ja sport. Koos sporti harrastades ja kultuurisündmustest osa saades tekivad kontaktid eri emakeelt kõnelevate inimeste vahel märksa loomulikumalt kui muidu.

Koostöötegevused on ühistegevused, mis kaasavad Eesti eri piirkondades elavaid inimesi, kohalikke omavalitsusi ning era- ja kolmanda sektori organisatsioone. Ühistegevuste eesmärk on toetada selliseid spordi- ja kultuuritegevusi, mis loovad soodsa pinnase eri emakeelt kõnelevatele Eesti inimestele omavahel lävimiseks.

Integratsiooni Sihtasutusel aitab koostöötegevusi ellu viia Euroopa Sotsiaalfond projekti ”Eesti ühiskonnas lõimumist toetavad tegevused“ alapunkti „Lõimumisalased koostöötegevused” abil. Rahastatakse erineva kultuuritaustaga inimeste või meeskondade koostööd töötubade, meistriklasside ja arutelude läbiviimisel. Toetatakse ka massi- või meeskonnaspordiüritusi, kus löövad kaasa erineva kultuuritaustaga inimesed. Enamjaolt on koostöötegevustes kaasatud Ida-Virumaad ning neid Harjumaa piirkondi, kus elab palju vene keelt suhtluskeelena kasutavaid inimesi.