Nõustamine

Integratsiooni Sihtasutus nõustab tasuta eesti keelt õppida soovivaid täiskasvanuid ja aitab valida keeleõppeks sobivaimad võimalused.

Nõustamine sobib neile, kes

  • soovivad alustada või jätkata eesti keele õppimist, kuid vajavad nõu neile sobivate õppevormide ja võimaluste osas;
  • soovivad pääseda tasuta eesti keele kursustele, kuid ei saa või ei soovi läbida Integratsiooni Sihtasutuse veebipõhist registreerimist, mis toimub 2-3 korda aastas;
  • soovivad õppida eesti keelt iseseisvalt ja vajavad informatsiooni võimaluste osas.

Meie nõustajad aitavad analüüsida iga inimese vajadusi ja kogemusi, teha selgeks keeletaset ning koostavad sobiva keeleõppe plaani. Nõustamise tulemusena on inimesel võimalus saada Integratsiooni Sihtasutuse tasuta eesti keele kursusele, kui leitakse, et see on sobivaim õppevorm. Sellisel juhul ei pea ta enam kursusele kohta taotlema avalikul veebiregistreerimisel.

Lisaks jagavad nõustajad juhiseid ja annavad nõu muudel kohanemise ja lõimumisega seotud teemadel, sh vastavate teenuste ja toetuste kohta.

Nõustamisele registreerimiseks võtke palun meiega ühendust e-posti teel info@integratsiooniinfo.ee või tasuta telefonil 800 9999 (välisriigist helistades +372 6599025). Viime nõustamisi läbi nii vahetult kui ka e-kanalite kaudu (Skype, Zoom, Teams).

  • Inimesel tasub arvestada, et nõustamisele võib kuluda kuni üks tund, tulenevalt küsimuste arvust, millele vastuseid ja lahendusi otsitakse.
  • Kui kokkulepitud ajal ei õnnestu nõustamisele tulla, palume sellest meid teavitada tasuta telefonil 800 9999 (välisriigist helistades +372 6599025) või e-posti info@integratsiooniinfo.ee kaudu.
  • NB! Palume haigustunnustega nõustamisele mitte tulla.

Esmased vastused keeleõppe võimalustest ja teavet Eestis elamise kohta võid saada ka meie NÕUANDEVEEBI kaudu.