Pereõpe

Pereõpe on hästitoimiv meetod tutvustada Eestis elavatele eesti keelest erineva emakeelega 7-18-aastastele noortele lähemalt eesti kultuuri ning pakkuda võimalusi keele praktiseerimiseks ja kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate samaealiste noortega. Peredes eesti keele õppe eesmärk on toetada noorte eesti keele omandamist läbi suhtlemise teiste omaealistega ning aktiivselt tegevustes kaasalöömise.

Kümme päeva eestikeelses peres annab koolinoortele väga hea keelepraktika kõrval ka võimaluse kogeda teistsugust elukorraldust. Peredes ühiselt tavalisest pereelust osa saades kasvab julgus ja oskus kasutada riigikeelt igapäevastes olukordades - areneb nn suhtluskeel. Noorte ja perede vahel tekivad koos kogetu põhjal head suhted, mille hoidmist jätkatakse ka pärast koosoldud aega. Noortele pannakse kokku põnev programm, nii et jututeemadest ei tule neil kindlasti puudu. Külastatakse kohalikke vaatamisväärsusi, käiakse matkamas, peetakse lõkkeõhtuid ja piknikke, hoolitsetakse koduloomade eest ning mängitakse sportlikke võistlusmänge. Tegevuste valikul arvestatakse lisaks ilmale ka noorte sooviga.

  • Pereõppe raames tutvustatakse noortele eesti kultuuriruumi - maad, ajalugu, kultuuri ja keelt ning pakume võimalust kontaktide loomiseks eesti keelt emakeelena kõnelevate noortega.
  • Noortel võimaldatakse suhelda keelekeskkonnas eesti keelt emakeelena kõnelevate eakaaslastega, osaleda eakohastes ühistegevustes, tutvuda Eestimaa ja selle kultuuriga ning osaleda ekskursioonidel suurendades kohaliku kultuuripärandi tundmist ja väärtustamist.
  • Pereõppe vahetus kestab 10 päeva, sel ajal elab õpilane eesti peres, kus koos temaga on veel temaeline laps või lapsed, temaga suheldakse ainult eesti keeles ja sel ajal korraldatakse vähemalt 2 ühisüritust.
  • Õpilane saab endale keeleõppemapi, kus on keeleharjutused, vajalikud väljendid ja sõnad, mis tal tuleb omandada ja pereõppe perioodi jooksul täiendab ta seda mappi tema jaoks uute ja oluliste väljenditega. Kavas on loodusmatkad, õuesõpe, looduslaagrid.
  • Võimalikud marsruudid on Suur Munamägi, Rõuge Ööbikuorg, Taevaskoja, Tartu Loodusmuuseum, Tartu Mänguasjamuuseum, Tartu Linnamuuseum, Eesti Rahva Muuseum, Tartu Kunstimuuseum, Botaanikaaed, Jääaja muuseum, aga ka Põlva, Võru, Viljandis Kolga-Jaani ja Pärnu vaatamisväärsused ning kohalikud käsitöötoad ja matkarajad. Pered osalevad ka neile sobivatel ja huvipakkuvatel kohalike omavalitsuste korraldatud üritustel.

 

Eesti keele ja kultuuri õpe eesti peredes 2022

Korraldaja Laager  Osalejad Koht Aeg Kontaktisik ja registreerimine
MTÜ Meelte Kindlus

Keeltesumin Pärnumaal,
40 noort
7-19 a

Noored
Ida-Virumaalt ja Tallinnast

Pärnumaa ja Saaremaa peredes

03.06.-12.06
22.06.-01.07
11.07.-20.07
22.07.-31.07

Marina Kopajev (Pärnumaal)
53446549
meeltekindlus@gmail.com
keeltesumin.ee

MTÜ Kolga-Jaani Maanaiste Selts

Viljandimaa võõrustab
40 noort
7-19 a

Noored
Ida-Virumaalt

Viljandimaa peredes

14.04.-23.04
20.05.-29.05
10.06.-19.06
22.06.-01.07
22.07.-31.07

Irina Meljakov (Sillamäel)
55663209;
Ulvi Tatar (Viljandimaal)
5141243
ulvitatar@gmail.com

MTÜ Veeda Vaheaeg Võrumaal

Räägime eesti keeles
101 noort
10-19 a

Noored
Narvast

Võrumaa peredes

14.04.-23.04
06.05.-15.05
10.06.-19.06
22.06.-01.07
03.07.-12.07
15.07.-24.07
27.07.-05.08
08.08.-17.08

Angelina Myullyumyaki (Narvas) 
a.myullyumyaki@gmail.com
3570749, 5541909;

Pille Kulberg (Võrumaal)
527 5354
pille.kulberg@mail.ee

Integratsiooni Sihtasutus on toetanud eesti keele ja kultuuri õpet peredes ja laagrites alates 1998. aastast ja sellest on osa saanud ligikaudu 20 000 last ja noort Eestimaa eri paigust. Videot 2021 aasta suvel Viljandimaal toimunud pereõppe laagrist saab vaadata siit. 

Pereõppe toimumise ajagraafik ning korraldajate kontaktid avalikustatakse igal kevadel siinsamas lehel. 

Lisainfo: 
Jana Tondi
keeleõppe valdkonnajuht
jana.tondi@integratsioon.ee
+372 659 9069