Põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolitused

EV põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise koolituse kestus on 18 akadeemilist tundi. Koolitused toimuvad vähemalt neljas Eesti maakonnas eesti keelest erineva emakeelega vähelõimunud täiskasvanud püsielanikele ja uussisserändajatele.

Koolitusi korraldatakse Eesti erinevates piirkondades. 

Ühe õppegrupi suurus on minimaalselt 12 koolitatavat ja maksimaalselt 25 koolitatavat. Kokku luuakse õppekohad vähemalt 204-le sihtrühma liikmele.

Koolitused toimuvad ajavahemikus juuli 2022-15.12.2022.

08-09.10.2022 / L-P 9.00–16.45 Paul Kerese 14, Narva. Koolitaja Pavel Naidjonov
15-16.10.2022 / L-P 9.00–16.45 Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn. Koolitaja Pavel Naidjonov
15-16.10.2022 / L-P 9.00–16.45 Roheline 1B, Pärnu. Koolitaja Grete Rohi
19-20.11.2022 / L-P 9.00–16.45 Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn. Koolitaja Pavel Naidjonov
19-20.11.2022 / L-P 9.00–16.45 Lai 13, Rakvere. Koolitaja Grete Rohi
10-11.12.2022 / L-P 9.00–16.45 Suur-Sõjamäe 10a, Tallinn. Koolitaja Grete Rohi
10-11.12.2022 / L-P 9.00–16.45 Paul Kerese 14, Narva. Koolitaja Pavel Naidjonov

Koolituskava uuendatakse ja täiendatakse uute koolitustega hiljemalt iga kuu 25. kuupäevaks.

Registreeruda koolitusele saab lehel kodanik.net

Tunnistus või tõend

Koolituse maht kokku on 18 akadeemilist tundi. 
Kui osaleja läbib sellest vähemalt 14 tundi, väljastatakse talle tunnistus koolituse läbimise kohta.
Kui õppija osaleb koolitusel üle 9 tunni ja alla 14 tunni, väljastatakse talle tõend koolitusel osalemise kohta.

Registreerumine koolitusele lõpeb grupi täitumisel või hiljemalt 5 tööpäeva enne koolituse algust.

Kodakondsuseksamite info

Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam ehk lühidalt kodakondsuseksam on mõeldud neile, kes soovivad taotleda Eesti Vabariigi kodakondsust. Eksam kontrollib teadmisi Eesti põhiseadusest, kodaniku põhiõigustest, vabadustest ja kohustustest.

Vaata kodakondsuseksamite toimumise aegade ja registreerumise kohta siit: harno.ee/eksamid-testid-ja-uuringud/eksamid-testid-ja-lopudokumendid/kodakondsuseksamid

Vaata eesti keele tasemeeksamite toimumise aegade, konsultatsioonide ja registreerumise kohta siit: innove.ee/eksamid-ja-testid/eesti-keele-tasemeeksamid/eksamid-ja-konsultatsioonid