Rahvusvähemuste kultuuriühingute tegevus

Integratsiooni sihtasutus toetab Eestis elavate rahvusrühmade võimalusi oma emakeele ja kultuuri säilitamiseks, õppimiseks ning selle tutvustamiseks. Selleks panustame näiteks rahvusvähemuste pühapäevakoolide läbiviimisse ja emamaale õppereiside korraldamisse. Samuti toetame rahvuskultuuriseltside tegevusi – jagame katusorganisatsioonide kaudu tegevustoetusi rahvuskultuuriseltsidele, kes saavad selle abil säilitada, arendada ja tutvustada oma emakeelt ning kultuuri.

Mitmekultuurilises keskkonnas on suhtlemisel tähtis roll. Selleks toetame erinevate rahvuskultuuriseltside koostööd, kultuuridevahelist suhtlemist ja sealhulgas ka ühisürituste korraldamist.