Strateegiad ja tegevuskavad

Integratsiooni Sihtasutus lähtub oma tegevuses järgmistest olulistest strateegilistest materjalidest:

 

Need dokumendid toetavad mitmete tegevuste, püstitatud eesmärkide ja rakendusplaanide läbi suurimat eesmärki, et Eestis elavad inimesed jagaksid ühiseid väärtusi, osaleksid aktiivselt kodanikuühiskonnas ja et Eestis elavatel rahvusrühmadel oleksid võimalused säilitada oma emakeelt ja kultuuri.