Tagasipöördujale

 

 

Tere tulemast tagasi Eestisse!

Integratsiooni Sihtasutus nõustab tagasipöördujaid, kellel on tekkinud huvi ja soov Eestisse tagasi pöörduda ning ka neid, kes on juba alustanud uut elu Eestis. Nõustaja aitab planeerida sujuvamat tagasipöördumist Eestisse. Nõustamine hõlmab nii praktilist infot, kui ka Eestis taas kohanemisega seotud teemasid.

Nõustamiseks võta ühendust Kaire Cockeriga:

helista telefonil: +372 6599 031
kirjuta e-posti aadressil tagasieestisse@integratsioon.ee

Külasta Tallinna eesti keele maja, Rävala pst 5, 6. korrus (eelnevalt kohtumine kokku leppida)
Kokkuleppel saab nõustamist ka SKYPE teel, selleks helista või kirjuta, et aeg kokku leppida.

 

Integratsiooni Sihtasutusest saab ka taotleda tagasipöördumise kulutuste leevendamiseks sotsiaal-majanduslikku tagasipöördumistoetust. Tagasipöördumistoetus on suunatud pikka aega võõrsil viibinud lastega perede tagasipöördumise soodustamiseks, kuivõrd aastatega suureneb pereliikmete arv ning kolimisteenused on kulukad. Pikka aega võõrsil viibimise ehk seitsme aasta nõuet ei kohaldata kuni 40-aastastele välismaal magistri- ja doktoriõppe läbinud noortele, et soodustada võõrsil hariduse saanud noorte tagasipöördumist ja tööle asumist Eestis.

Taotleja peab olema Eesti kodakondsust omav isik või Eesti elamisluba omav etniline eestlane, kes:
1) on Eestist vähemalt seitsme aasta eest emigreerunud või välisriigis sündinud ning kes tuleb Eestisse tagasi koos alaealiste lastega või oma alaealiste laste juurde või
2) on Eestist emigreerunud või välisriigis sündinud ning püsivalt Eestisse naasnud kuni 40-aastane välismaal magistri- ja doktoriõppe läbinud või
3) on Eestist vähemalt seitsme aasta eest emigreerunud või välisriigis sündinud osalise või täieliku töövõime puudumisega isik;
4) on naasnud püsivalt Eestisse elama hiljemalt kaheksa kuud enne taotluse esitamist ja tagasipöörduja ning temaga koos tagasipöörduvate laste elukoht on Eesti Vabariigi rahvastikuregistris registreeritud;
5) vajab oma majandusliku ja sotsiaalse seisundi tõttu toetust Eestisse tagasipöördumiseks, sest tema perekonna käsutuses on igapäevaseks toimetulekuks vahendid, mis jäävad Eestis kehtestatud toimetuleku piirmäärast alla poole.

Eestisse tagasipöördumine kulgeb sujuvamalt, kui olete sellele juba eelnevalt läbi mõelnud ning enda jaoks selgeks teinud, millised toimingud peate kodumaale naastes läbi tegema.

Elukoha registreerimine

Esmalt tuleb registreerida oma elukoht rahvastikuregistris. Ilma selleta ei saa te alustada järgnetevaid toiminguid – leida lasteaia- ja koolikohta, saada sotsiaalsed toetusi jms. Suurt osa avalikest teenustest osutab kohalik omavalitsus ning teenuste osutamise aluseks on isiku elukoht rahvastikuregistri andmetel. Seepärast kontrollib kohalik omavalitsus, kas rahvastikuregistri andmetel elab inimene Eestis ja selles kohalikus omavalitsuses, kus ta teenuseid soovib tarbida. Rahvastikuregistris Eesti.ee kaudu saab igaüks oma andmeid täpsustada ning vajadusel hõlpsasti uuendada.

Elukohateate esitamise kohta saab lähemalt lugeda riigiportaali artiklist “Elukoha registreerimine”.

Ravikindlustus ja perearstiteenused

Ravikindlustuse ja perearstiteenuste osas on oluline rahvastikuregistri kanne, kuid veelgi olulisem on meeles pidada, et perearsti nimistusse kandmine võtab aega. Sestap tuleb sellega tegeleda kohe, mitte siis, kui tervisega hädad käes. Perearsti valimise ja perearsti juurde registreerumise kohta leiab teavet: http://www.terviseamet.ee/peremeditsiin/patsiendile/perearsti-vahetamine-ja-valimine.html

Lisainfo tervisekindlustuse kohta https://www.haigekassa.ee/inimesele/ravikindlustus.

Haridus

Lasteaia- ja koolikoha leidmisel toetab inimesi kohalik omavalitsus. Nende küsimustega tuleb pöörduda valla- või linnavalitsuse poole - www.eesti.ee/est/kontaktid/kohalikud_omavalitsused/vallavalitsused_1 või www.eesti.ee/est/kontaktid/linnavalitsused_1. Eesti seaduste kohaselt peab kohalik omavalitsus tagama kõikidele Eestis elavatele lastele lasteaiakoha ning kodulähedase koolikoha. Kui te soovite oma last panna mõnda teise kooli, siis on see võimalik juhul, kui teie poolt soovitud koolis on vabu kohti. Kohaliku omavalitsuse pädevuses on korraldada ka kohapealset huvitegevust. Huvitegevustes kaasalöömine aitab tagasipöördujatel kiiremini ka kohenda.

Infot laiemalt haridusest Eestis saate lugeda veebilehelt https://haridusportaal.edu.ee/, mida haldab Haridus- ja Teadusministeerium koos partneritega.

Töö ja ettevõtlus

Töö otsingute ja tööalaste valikute nõustamises on abiks Eesti Töötukassa.

Ettevõtlusega alustamisel ja jätkamisel pakuvad maakondlike arenduskeskuste (MAK-ide) ettevõtluskonsultandid tasuta nõustamist ning toetavad ja suunavad äriplaanide arendamisel ja seatud eesmärkide saavutamisel. https://www.eas.ee/teenus/noustamine-maakondlikes-arenduskeskustes/

Juhiluba ja auto registreerimine

Juhul, kui tagasi pöördudes võetakse kaasa oma isiklik sõiduvahend, millel on teise riigi registritunnused, tuleb pöörduda Maanteeametisse Eestisse ringi registreerimiseks.
treerimiseks. Täpsemat teavet nii nõuete kui kontaktide kohta leiab Maanteeameti kodulehelt: https://www.mnt.ee/et/soiduk/registreerimine/soiduki-registreerimine

Tagasipöördujad, kelle juhiluba on väljastatud välisriigis, peaksid samuti tutvuma nõuetega Maanteeameti kodulehel: https://www.mnt.ee/et/liikleja/juhiluba-ja-juhtimisoigus/valisriigi-juhiluba, et säilitada juhtimisõigus ning vajadusel õigeaegselt juhiluba uuendada.

Eestis peab mootorsõidukijuhil olema ka kehtiv arstitõend, mille kohta leiad infot siit https://www.mnt.ee/et/liikleja/juhiluba-ja-juhtimisoigus/tervisetoend.
 

Täiendavalt leiab teavet:

https://www.eesti.ee/et/kodakondsus-ja-dokumendid/eestisse-tagasipoeoerdujale/

 

 

RAHVUSKAASLASELE

Meie eesmärk on, et Eestisse naasvad inimesed kohanevad sujuvalt ühiskonnaga ja et välisriikides elavad rahvuskaaslased oleksid tihedalt seotud Eestiga.

Tagasipöördujale

Tagasipöördujale

 

Välisriigis elavatele eestlastele

Välisriigis elavatele eestlastele