Taotluste ja pakkumuste hindajad

Integratsioni Sihtasutus kaasab taotlusvoorudes ja riigihangetes esitatud taotluste ja pakkumuste läbipaistvaks ning objektiivseks hindamiseks konkursi raames valitud ning Integratsiooni Sihtasutuse juhataja 28.12.2020 käskkirjaga nr 5.2-1/2020/90-1 kinnitatud eksperte-hindajaid:  

1. Tom Annikve
2. Salome Šakarašvili
3. Polina Frantseva
4. Merle Loodus-Adamson
5. Inga Kalvist
6. Juhan Anupõld
7. Lauri Jalonen
8. Lianne Teder
9. Ervin Trofimov
10. Anni Tetsmann
11. Katrin Juurvee
12. Kaire Viil
13. Ivan Lavrentjev
14. Kristjan Klauks
15. Silver Pramann
16. Helena Metslang
17. Ave Osman
18. Aivar Jürgenson 
 

Eksperdid valiti kolmeks aastaks alates 04.01.2021.