Teabetunnid Ukraina põgenikele

Eestisse on paari kuu jooksul saabunud üle 30 000 Ukrainast pärit põgeniku. Neile jagatakse teavet piiridel, majutuskeskustes ja erinevates ametiasutustes. Kuid väga suur hulk inimesi on leidnud endale ise elukoha ja püüavad ise toime tulla. Esmane saabujale suunatud teave on kompaktne ja aitab toime tulla esimestel nädalatel.

Sealt edasi vajavad Ukrainast pärit põgenikud põhjalikumalt teavet kõigis kohanemist toetavates valdkondades. Selleks on Kultuuriministeerium algatanud nõustajate rühma, kes üle-eestiliselt Ukraina põgenikele kohanemisalast teavet jagaks. Tänaseks on rühmaga liitunud seitse inimest, kes on valmis mai algusest üle Eesti teabetunde korraldama. Teabetunde korraldatakse koostöös teiste asjakohaste asutustega.

Teabetundides räägitakse:

 • Miks on vaja taotleda ajutine kaitse ja Eesti isikukood
 • Pangakonto avamine
 • Tööd aitab leida Eesti Töötukassa
 • Arstiabi Eestis. Millised on Ukraina sõjapõgenikele pakutavad tervishoiuteenused?
 • Kuidas alguses hakkama saada: toimetulekutoetus
 • Oluline teema: alaealise lapse eestkoste
 • Riigi tugi laste kasvatamisel: peretoetused
 • Oled sündinud enne 1958. aastat: pensioniealise toetus
 • Tugi erivajadusega inimesele: puuetega inimeste sotsiaaltoetus ja abivahendid
 • Ajutiselt majutuselt ümberkolimine
 • Kohanemisprogramm ning keeleõpe

Allolevasse videosse (ukraina ja vene keeles) on koondatud erinevate ametiasutuste selgitused ja kontaktid, mis aitavad Ukraina sõjapõgenikel oma elu Eestis sujuvamalt sisse seada.

Informatsioon Ukraina sõjapõgenikele (ukraina keeles) / Інформація для українських біженців (укр.)

Informatsioon Ukraina sõjapõgenikele (vene keeles) / Информация для украинских беженцев (рус)

 

Teabetundide korraldamiseks teie piirkonnas või organisatsioonis saab ühendust võtta telefonil +372 659 9032 või kirjutades e-posti aadressil katlin.koverik@integratsioon.ee.