Tööandjale

Nõustamine ja tugi eesti keele õppe korraldamisel

Sihtasutus saab olla abiks ettevõtetele, kus töötavad teistest rahvustest isikud või kus plaanitakse värvata välistööjõudu. Tööandjate nõustamisel:

  • tutvustame eesti keele õppimise võimalusi ja erinevaid õppevorme, mida ja millal eelistada;
  • pakume metoodilist tuge tööandjale ettevõtte siseselt eesti keele õppe läbiviimiseks;
  • viime läbi rühmanõustamisi tööandja juures tööandja tellimusel tema töötajatele (vajadusel kaasates partnereid).

Sihtasutuse nõustajaid on võimalik kaasata ka ettevõtete infotundidesse ja teavitusüritustele, kus nad saavad tutvustada nõustamisteenust ning rääkida lähemalt, milliste küsimuste korral tasub nõustaja poole pöörduda.

Rühmanõustamine

Rühmanõustamise eesmärk on jagada elanikele ühiskonda kohanemise ja lõimumisalast teavet ning nõu, mis on aktuaalne paljudele isikutele korraga (nt eesti keele õppimise võimalused, vormid ja vastutus, eesti keele praktiseerimine, sh eksamiks ettevalmistumist toetavad kursused, kodakondsuse taotlemine, sotsialiseerumine ja igapäevaelu küsimused).

Rühmanõustamisel tutvustame sihtasutuse nõuandeveebis olevaid teemasid, millega on kasulik tutvuda ka tööandjatel SIIN.

Kuidas sihtasutus saab olla toeks keeleõppe korraldamisel?

Aitame tööandjal:

  • analüüsida eesti keele õppe vajadusi ja seada õppele eesmärgid. Iga kursus kannab oma eesmärki ja igal õppijal on oma vajadus, miks keelt õppima asub, näiteks kõnekeele parandamine, eksami sooritamine vm;
  • määrata keeleõppekursuse kestust (mahtu tundides) ja intensiivsust. Määratleme millal ja kui tihti oleks mõistlik kokku saada ning kas selline tempo ja intensiivsus sobib;
  • leida koolitaja ja kokku leppida õppe sisus (teemad, töövaldkonnad jms).

Siit leiad lühijuhendi "Töökeel - kuidas aidata täiskasvanud sisserändajatel arendada tööalast keeleoskust" ja Tööandja teabelehe. 

Alates 01.06.2018. aastast pakub Eesti Töötukassa tööandjale koolitustoetust töötajate eesti keele oskuse arendamiseks.Selle toetuse rakendamisel saab sihtasutus oma nõustajate ja eesti keele maja teenustega olla toeks parimate lahenduste leidmisel ning eesti keele õppe korraldamisel.

Tööandjatel on koolitustoetuse taotlemise avaldus töötajate eesti keele oskuse arendamiseks kõige mugavam ja lihtsam esitada e-töötukassas . Täpsemat infot saavad tööandjad küsida e-posti teel koolitustoetus@tootukassa.ee.

Leiame koostöös sobiva lahenduse ja loome eeldused edukaks keeleõppeks!

 

Integratsiooni Sihtasutuse nõustajad aitavad sind meeleldi!

Nõustamine telefonil +372 659 9032
või kirjutades e-posti aadressil katlin.koverik@integratsioon.ee.

Integratsiooni Sihtasutuse nõustamisteenus on rahastatud Euroopa Sotsiaalfondi projektist nr 2014-2020.2.06.004005006.01.15-0001 „Eesti ühiskonnas lõimumist toetavateks tegevusteks toetuse andmise tingimused“.